Hlavní menu:

 

Podmenu:Bookmark and Share

Historie DCM

Z historie diecézního centra mládeže

  • První diecézní setkání mládeže se konalo 1. 12. 1990 v budově bývalé Krajské politické školy (dnes Konzervatoř). Jedním z cílů tohoto setkání bylo také „vytvořit ,centrum´, které bude schopno řešit organizační záležitosti týkající se mládeže v diecézi“ (ACEBB 11/90). K založení Diecézního centra pro mládež došlo v roce 1991.

  • Ve vedení DCM se vystřídalo mnoho tváří: P. Bohuslav Švehla, Aleš Kavan, Martin Ehrlich, Pavel Šmíd, Jana Brůžková, Petr Gabrhel, P. Jaroslav Karas.

  • V letech 1991 – 2005 pořádalo DCM diecézní setkání mládeže, oblastní setkání mládeže, setkání pro animátory, letní rekolekce, poutě mladých na Lomec, diecézní fotbalové a volejbalové turnaje, křesťanské hudební festivaly Cantate Domino. Také pomáhalo při organizaci křesťanských hudebních festivalů Pelhřimovská múza, vydávalo občasník „Decimáček“, „Formační lístky“ pro mladé, které se vztahovaly k jednotlivým liturgickým obdobím, a informační leták s názvem „Zpravodaj“.

  • V roce 1996 byl založen křesťanský klub „Káčko“, kde byly pořádány biblické hodiny, přednášky a koncerty. Vystoupili zde například: Oboroh, Eva Henychová, Svítání, Ratolest a jiní.

  • Dále se DCM podílelo na organizaci poutí mladých na Světové dny mládeže do Čenstochové (1991), Paříže (1997), íma (2000), Kolína n. R. (2005) a na národních setkáních mladých, která proběhla na Velehradě (1993), Svaté Hoře (1999), ve Ždáru n. S. (2002). V roce 2003 spoluorganizovalo národní setkání animátorů v Třešti.

  • Postupně se rozvíjela spolupráce se zástupci mladých ze sousedních diecézí Linec a Pasov. Jejími plody byly letní kreativní týdny „Be free“ na Ktiši v letech 1999 - 2001, Pěvecké víkendy na hradě Altpernstein v Rakousku v letech 2001, 2004 a 2005.


© Design, redakční systém: WebDesignum 2008-2012