Hlavní menu:

 
Bookmark and Share

Spolek MOST

Aktuality

Spolek MOST - České Budějovice:

Tento projekt byl roku 2016 spolufinancován Krajským úřadem Jihočeského kraje.

O našem Spolku

Spolek MOST - České Budějovice je dobrovolným společenství dětí, mládeže a všech lidí, kteří usilují o výchovu mladé generace a jejich morální, kulturní a duchovní formaci i o rozvoj tělesné zdatnosti. Pomáhá rozvíjet činnost DCM a DCŽM.

Způsoby činnosti spolku:

- výchova dobrovolných vedoucích mládeže
- zajišťování materiální pomoci, dotací na konkrétní akce a kontaktů pro děti pro děti a mládež a pro práci s nimi
- organizace nejrůznějších akcí pro děti, mládež, rodiče i ostatní zájemce. Tyto akce jsou zaměřeny na kulturu, partnerské a rodinné vztahy, společenské problémy, etickou výchovu, sociální a zdravotní problematiku, jakož i vzájemné poznávání s jinými národy
- spolupráce s nestátními charitativními, humanitárními a jinými podobnými organizacemi
- prevence drogových závislostí a dalších negativních vlivů působících na děti a mládež
- otevření nízkoprahového klubu na Ktiši (viz aktuality nahoře)

(atd. viz Stanovy Spolek MOST - České Budějovice)

Spolek MOST - České Budějovice spolupořádá tyto akce:

- Kurz pro animátory
- Diecézní setkání animátorů (nadstavba kurzu pro animátory)
- Kurz Christ-life
- ENTERcamp a ENTERjunior
- Diecézní setkání mládeže

Spolek MOST - České Budějovice také zajišťuje chod DCŽM sv. Floriána na Ktiši.

Orgány spolku:

Ředitel Spolku: P. Mr. Mgr. Tomas van Zavrel

Zástupce ředitele: Terezie Beránková

Další členové Rady spolku:
1. Mgr. Martina Fürstová
2. Mgr. Hana Koukalová
3. Mgr. Marie Němcová

Adresa a základní informace

Spolek MOST – České Budějovice
Biskupská 4
České Budějovice
PSČ: 370 21
IČO: 49021125
DIČ: CZ49021125
ČÚ: 4200053535/6800

Výroční zprávy:

Výroční zpráva 2015
Výroční zpráva 2014
Výroční zpráva 2013
Výroční zpráva 2012


© Design, redakční systém: WebDesignum 2008-2012