Hlavní menu:

 
Bookmark and Share

Spolek MOST

Aktuality

Spolek Most - České Budějovice

 

O našem spolku

Cílem spolku je veřejně prospěšná činnost zacílená na výchovnou morální a kulturní formaci na křesťanských principech a rozvoj osobnosti napříč generacemi s důrazem na účelné a smysluplné využívání volného času ve prospěch celostního a integrálního rozvoje společnosti a prevenci před negativními jevy.

Způsoby činnosti spolku: 

Za účelem dosažení stanovených cílů vykonává spolek tyto hlavní činnosti:

- Organizace a pořadatelství: výukových programů pro školy a další cílové skupiny; vzdělávacích kurzů a školení; duchovních seminářů a přednáškové činnosti; poutí, festivalů a zájezdů; osvěty křesťanství obecně a prezentace římskokatolické Církve; nejrůznějších krátkodobých i dlouhodobých programů zaměřených na děti, mládež, (pra)rodiče, snoubence, manžele, kněze, řeholníky, řádové sestry i ostatní zájemce; nejrůznějších krátkodobých i dlouhodobých programů zaměřených na kulturu, partnerské a rodinné vztahy, společenské problémy, etickou výchovu, sociální a zdravotní problematiku, ekologii, jakož i vzájemné poznávání jiných národů a kultur.

- Výchova dobrovolných vedoucích (animátorů) pro práci s nejrůznějšími cílovými skupinami, zejména dětí, mládeže, seniorů.

- Vytváření výchovných programů.

- Zajišťování materiální pomoci, finančních dotací a kontaktů, které jsou nezbytné pro práci s cílovými skupinami.

- Spolupráce se státními i nestátními charitativními, humanitárními a jinými podobnými organizacemi.

- Prevence patologických jevů, které ovlivňují život dětí, mládeže a ostatních cílových skupin napříč generacemi.

- Vytváření center pro pobyty dětí, mládeže i ostatních cílových skupin

- Pomoc při vzniku klubových a vzdělávacích zařízení.

- Podpora zdravé výchovy, především v oblastech duchovního života, partnerských a rodinných vztahů, etiky, sociálního cítění a participace a budování občanské společnosti.

- Pomoc handicapovaným jedincům při jejich integraci do společnosti.

- Volnočasové aktivity.

- Nákup a prodej předmětů sloužících k rozvoji činností a propagaci spolku za účelem optimálního dosažení cílů spolku.

- Nákup a prodej fundraisingových předmětů.

- Poskytování sociálních služeb v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů (nízkoprahová zařízení pro děti a mládež, sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, sociálně aktivizační služby pro potřebné napříč generacemi apod.).

- Navazování zahraničních kontaktů, příhraniční a mezinárodní spolupráce a výměna získaných zkušeností.

Spolek MOST - České Budějovice spolupořádá tyto akce:

 • Diecézní setkání mládeže
 • Večery důvěry Taizé
 • Entercamp a Enterjunior
 • Ministrantský turnaj ve flórbalu
 • Diecézní poutě
 • Animátorský kurz
 • Škola křesťanského života a evangelizace
 • Duchovní obnovy pro mládež
 • Národní týden manželství a Týden pro rodinu v diecézi
 • Přednášky a semináře týkající se rodinné problematiky, manželství a výchovy dětí
 • Příprava snoubenců na manželství
 • Poradenství v rodinných vztazích, ve výchovných otázkách
 • Projekt do škol a vstupydoskol.cz
 • Besedyproseniory.cz
 • Kurz pro aktivní laiky - AKLA ve spolupráci s TF JU
 • Osvěta křesťanství prostřednictvím koncertů duchovní hudby, tematických výstav pro veřejnost, projekt Vstupy do kostela
 • Den pro seniory
 • Klubu seniorů v ČB, ve spolupráci s Diecézní charitou
 • Výzkum a terénní služba v domovech seniorů ve spolupráci s TF JU
 • Duchovní obnovy pro veřejnost a specifické skupiny (muže, ženy, seniory, děti)
 • Letní tábory pro děti
 • Misijní neděle - realizace výstav, přednášek a aktivit
 • Misijní klubka 
 • Výukové programy pro školy a přednášky pro farnosti a veřejnost s misijní tématikou
 • Lektorství akreditovaného programu MŠMT Děti pomáhají dětem
 • Víkendové a týdenní pobyty s tématem misie (děti, jednotlivci, rodiny)

Orgány spolku:

Předseda: P. Mr. Mgr. Tomas van Zavrel

Místopředsedkyně: Mgr. Marie Němcová

Členové Rady spolku:
1. Mgr. Martina Fürstová 
2. Mgr. Hana Koukalová
3. Mgr. Marie Němcová

Adresa a základní informace

Spolek Most – České Budějovice
Biskupská 132/4
České Budějovice
PSČ: 370 01
IČO: 49021125
DIČ: CZ49021125
ČÚ: 4671901369/0800

Výroční zprávy:

Výroční zpráva 2015
Výroční zpráva 2014
Výroční zpráva 2013
Výroční zpráva 2012

Ke stažení:Vyrocni-zprava-2016.pdf, 2 MB
Stanovy-Spolku-Most-CB.PDF, 649 kB


© Design, redakční systém: WebDesignum 2008-2012