Hlavní menu:

 

Podmenu:Bookmark and Share

Zvon mládeže

ZVON MLÁDEŽE A DCŽM

 KAŽDÝ MŮŽE ZANECHAT DLOUHODOBOU STOPU 20. VÝROČÍ DCŽM KTIŠ. I VY MŮŽETE JAKOUKOLI ČÁSTKOU PŘISPĚT NA ZVON MLÁDEŽE A DCŽM!

 

Milí mladí lidé, vážení rodáci a obyvatelé Ktiše, týmáci minulí i současní, drazí dobrodinci a přátelé Diecézního centra života mládeže, společnými prostředky nechme vzniknout zvonu, který nese svou hodnotu napříč generacemi, není němý, ale činí momenty důstojnými a slavnostními. Hlas zvonu při nejrůznějších příležitostech svolává, shromažďuje, zve, upozorňuje, vybízí, informuje, připomíná něco, co souvisí se životem. Provází člověka v radostných i náročných momentech.

Dlouhotrvající památkou (životnost zvonu je 800 let) dvacetiletého působení DCŽM může být zvon, který necháme odlít do věže ktišského kostela. Ačkoli my už mladí nebudeme, zvon se svou svěžestí bude připomínat to, co jsme skrze DCŽM a život ve Ktiši prožili a získali.

  

Zvon zní: aby ohlašoval čas; aby vybízel k modlitbě (ráno, v poledne, večer i mimořádně); aby svolával k bohoslužbám; aby oznamoval radostné a mimořádné zprávy; aby upozorňoval na nebezpečí; aby vyzýval k modlitbě za zemřelé (umíráček) Zvon mládeže a DCŽM: připomene vždy dobrodince mladých lidí; ty, kdo se o mládež starali a starají (ať už jsou kdekoli); sponzory zvonu; mládež; všechny přicházející v průběhu let do DCŽM; vyzve k modlitbě za uvedené skupiny; hlas zvonu, kdekoli jej uslyšíme, připomene duchovní propojení s DCŽM; bude svolávat k modlitbě tým a mládež v DCŽM

 


© Design, redakční systém: WebDesignum 2008-2012