Hlavní menu:

 
Bookmark and Share
06.01.2012, kategorie: Událo se

Adventní duchovní obnova

16.-18.12. 2011, DCŽM Ktiš

Téma letošní obnovy bylo inspirováno Mariiným příběhem „ … a ona počala z Ducha svatého“. Na adventní setkání přijelo třináct lidí a páteční večer byl vyplněn poslechem Rybovy mše vánoční v místním kostele, večeří, seznamovacími hrami, úvodním slovem a modlitbou. Pak se až do rána účastníci ponořili do posvátného silencia, které bylo přerušeno ranní modlitbou v podobě litanií k Duchu svatému. Přednášky a následná diskusní skupinka se týkaly rozjímání Mariina příběhu Lk 2,25-38, osoby Ducha svatého, postavy Simeóna a Anny, a žalmu 66 o obdarování a chvále. Chvály byla také forma modlitby, kterou jsme sobotní den společně zakončili. Podobu přijetí a služby v modlitbě Anděl Páně jsme mohli zakusit ráno ve sváteční den. Následně jsme společně slavili eucharistii a posilněni obědem jsme vyrazili do svých domovů. Po celý víkend byl ktišský tým podpořen dobrovolnickou službou v kuchyni, za což velmi děkujeme. A také patří dík účastníkům za pomoc při vyklízení části fary, aby mohla být připravena na položení koberců.

DCŽM Ktiš


© Design, redakční systém: WebDesignum 2008-2012