Hlavní menu:

 
Bookmark and Share
04.06.2011, autor: Josef Muzika, kategorie: Událo se

Březničtí biřmovanci na Ktiši

14. - 15. května
Březničtí biřmovanci na Ktiši

V pátek večer dorazila skupina našich biřmovanců v pořádku na faru na Ktiš. Byli jsme vřele přijati zdejším týmem, který pro nás připravil zajímavý program. Po ubytování jsme se sešli ve společenské místnosti. Nastal okamžik prvního překvapení. Všem nám byly odebrány mobily, hodinky a dokonce i notebook. Po vzájemném představení jsme již byli naplno nasazeni do programu. Nejprve jsme museli překonávat propastnou hlubinu na úzké lavičce, na níž jsme se museli různě řadit, dle věku, velikosti, jména či příjmení. Poté následovala večeře u ohně a následný „test empatie“, ve kterém „překvapivě“ zvítězili naši duchovní vedoucí. Den jsme ukončili večerní mší svatou v kapli.


Velkým šokem bylo sobotní probuzení, jakmile jsme se probudili, byly nám převázány oči šátkem. V tomto stavu jsme se všichni měli obléci a přesunout se do vstupní chodby. Zde jsme se dozvěděli příčinu našeho „oslepnutí“. Jednalo se o zamoření planety Země jedovatými Trifidy. Sobotní program tedy započal, ale nikdo neměl tušení o čase. Pouze chlad a slabé sluneční světlo, které se dalo pouze tušit pod šátkem, nasvědčovali časným ranním hodinám. Byli jsme rozřazeni do skupin se dvěma vedoucími z týmu, kteří nás celým tímto programem provázeli. Veškerý dopolední program byl odkázán na spolupráci celé skupinky. Stojí za to vyzdvihnout, skládání obrazců z provázku, snídani (namazat chléb naslepo je opravdu velice náročné) a psaní testu. V tento okamžik nám byly šátky sňaty. Nastalo veliké překvapení. Většina se musela smát, když viděli, jak vypadají. Za zmínku ještě stojí příprava vajíček v pánvi.  Vařili jsme vajíčka na ohni, který jsme si museli sami připravit a rozdělat. Jeden ze skupinky na tento okamžik nabyl zraku, ale směl pouze navigovat, nikoli se přípravy fyzicky účastnit. Následovaly další skupinové či párové akce a vše vrcholilo zřejmě největším překvapením… závěrečným bojem s Trifidy, tedy útěk na svobodný ostrov. Všichni jsme byli prakticky bez varování jeden po druhém provedeni téměř až po ramena vodou. Následně jsme opět nabyli zraku a byli jsme odvezení zpět na faru, kde jsme se mohli převléci a osušit. Jelikož, ale nikdo s tímto programem nepočítal, bylo celkem obtížné sehnat náhradní oblečení, ale vše dobře dopadlo. Následoval oběd, poté pauza a po ní Romanova přednáška o Duchu Svatém a krátké osobní rozjímání nad úryvkem z bible, na který navazovala rozjímání ve skupinkách. Odpolední program byl ještě zpestřen společenskou hrou, kde se ukázala schopnost taktizovat. Po pauze a zklidnění emocí probíhal program v kostele, kde mohl každý rozjímat a využít různých pomocných stanovišť. Následný program musel být omezen, jelikož část skupiny už se musela vydat na cestu domů. Zbylí účastníci se po večeři vydali auty do jedné z okolních vesnic, kde veškerý program tajemně vrcholil na místě nedostavěného kláštera. Tajemnou atmosféru utvrdil ještě počínající déšť, který pomalu přešel ve slušný liják.  V neděli ráno po snídani nastal čas loučení a odjezdu.


Celý program hodnotím velice kladně. Myslím, že kdyby naše skupina dopředu věděla, co je čeká a co si mají s sebou vzít, nebylo by to pravé překvapení. Všem členům týmu za všechny vřele děkuji.

Josef Muzika

04.06.2011 10:00

Biřmovanci na Ktiši

Biřmovanci na Ktiši

aneb zážitkový víkend

 

© Design, redakční systém: WebDesignum 2008-2012