Hlavní menu:

 
Bookmark and Share
05.04.2015, kategorie: Událo se

Diecézní setkání mládeže 2015

"Blahoslavení čistého srdce, neboť oni budou vidět Boha." Mt 5,8
Diecézní setkání mládeže 2015

Před květnou nedělí, ve dnech 27. – 28. března, proběhlo v Českých Budějovicích každoroční Diecézní setkání mládeže. Mottem letošního setkání, které vyhlásil papež František, bylo jedno z blahoslavenství: „Blahoslavení čistého srdce, neboť oni budou vidět Boha.“ (Mt 5, 8).

Program začal v pátek v 17 hodin mší svatou v kostele Svaté Rodiny, který těsně sousedí s Biskupským gymnáziem, kde jsme byli ubytovaní. Po krátké pauze na večeři následoval společný večerní program. Do atmosféry setkání nás uvedli moderátoři Fanda Talíř a Mája Bicková, kteří nám po celé dva dny pomáhali zjistit, jak lze docílit čistého srdce.

Na začátek naše srdce pěkně rozpumpovala mládežnická kapela 4D band. Následovalo svědectví řeholní sestry Immaculaty, která si před svou konverzí prošla drsnými životními zkušenostmi, včetně drog a pokusu o sebevraždu, až nakonec zasvětila své srdce Bohu. Její vyprávění mnohé velmi zaujalo, což se projevilo i množství dotazů, na které nám ještě ochotně odpovídala. Pak už jsme se ponořili do modlitby chval a díků, kdy jsme měli možnost pozvat Boha a jeho světlo do našich srdcí.

Na společný večer navazovala adorace a nabídka volitelných programů. Mnozí zůstali v tichu v kostele, či využili možnosti ke svátosti smíření. Jiní zavítali do čajovny připravené řeholníky, zamířili do tělocvičny k florbalovému klání nebo se pobavili u deskových her. Na závěr večera jsme se opět sešli v kostele a první den setkání završili modlitbou kompletáře.

V sobotu nás čekala hlavní část programu Diecézního setkání mládeže, která už probíhala v budějovické katedrále. Při vstupu nás písněmi vítala prachatická kapela Elaion.  Pak už se objevila moderátorská dvojice a mile pozdravila všechny účastníky, biskupa Pavla Posáda a administrátora diecéze Mons. Adolfa Pintíře, který svým slovem zahájil program. Moderátoři podnítili naše očekávání, když oznámili, že na mši svatou dorazí i čerstvě jmenovaný českobudějovický biskup Mons. Vlastimil Kročil.

Po rychlé aktivitě na seznámení a rozpohybování, následovala vtipná soutěž, při které jsme poznali své kaplany pro mládež. A pak už jsme se zaposlouchali do katecheze biskupa Pavla Posáda inspirované mottem setkání. Zaujatí posluchači byli možná překvapeni, když byli po skončení katecheze rozděleni do skupinek a společně hledali odpověď na otázku, kterou dostali od biskupa. Vybraní zástupci pak přednesli své závěry a nejen biskup pak slyšel, čím mladí žijí, co je zajímá a trápí a co si myslí. Dopoledne jsme završili společnou mší svatou, kterou jsme slavili i s nově jmenovaným biskupem. Během dne jsme měli možnost psát mu vzkazy – přání a povzbuzení do jeho služby i naše očekávání, které jsme mu pak při mši odevzdali. Potěšilo nás, když nám řekl, že jsme budoucností a nadějí církve, že s námi počítá a zahrnuje nás do svých modliteb.

Pak už jsme spěchali na oběd do jídelny gymnázia a jako každý rok jsme si výtečně pochutnali. S dobrým pocitem jsme se rozcházeli učeben s různými tematickými skupinkami, které tentokrát vedli povětšinou řeholníci. Po skončení skupinek nikdo nečekal, že pohotoví animátoři vytáhnou mapku a čeká nás hra po Budějovicích. Poznali jsme neobvyklá místa, splnili úkoly, zodpověděli dotazy a získali indicii a část puzzle. Z toho jsme pak společně poskládali velké srdce, které ozdobilo kostel Svaté Rodiny. A to už vše směřovalo k závěru, děkování, loučení, požehnání na cestu. Při odchodu jsme dostávali na památku malé dárečky – gumy, které nám mají připomínat, že potřebujeme, aby nás Pán očistil.

Máme radost, že se setkání vydařilo.


© Design, redakční systém: WebDesignum 2008-2012