Hlavní menu:

 
Bookmark and Share
06.09.2016, kategorie: Událo se

ENTERCamp 2016

ENTERCamp  2016

Letošní EnterCamp byl oproti předchozím ročníkům odlišný. Konal se o dva týdny později, bylo méně účastníků a hlavní téma tentokrát zaostřilo na duchovní život každého z nás.

Přesný každodenní harmonogram, který začíná budíčkem v půl osmé a končí v deset hodin večer večerníčkem, byl v jednotlivé dny zaměřen na různé oblasti našeho duchovního života. Zda modlitbu prožívám jako vztah, ve které Bůh tvoří v dialogu se mnou a mění můj život. Zda vnímám, kým Bůh skutečně je v mém životě, že není jen Tatínkem, který mě učí žít v realitě mého života, ale že je i Maminkou, která mě miluje, i když nejsem perfektní. Že je ještě mnohem víc, Učitelem, který mě učí skrze zkoušky v životě, Přítelem, který dokáže naslouchat, Lékařem, který dokáže uzdravovat, Vykupitelem z hříchu, Spasitelem, který mě znovu a znovu zachraňuje a Králem, kterému se klaním a který mě učí být tu pro druhé.

Další témata byla zaměřená na překážky a záchyty. Překážky, se kterými se v duchovním životě mohu potkat. Přes "nedostatek času", únavu až po slabou vůli a hřích. A záchyty, které můžu zahlédnout, když se ohlédnu zpět na cestu, kterou jsem v životě ušla. Podněty k přemýšlení nad tím, jak svým duchovním životem ovlivňuji svoje okolí, zasela závěrečná přednáška.

A tak kromě mnoha podnětů z přednášek, společných diskuzí z kmenů (=menší diskusní skupinka, která se po celý týden schází ve stejném složení lidí) a navázání nových přátelství, jsem odjížděla s pocitem občerstvení a povzbuzení z mnoha divů, které Hospodin konal obzvláště při večerních modlitbách a mších svatých.

Na závěr uvádím myšlenku, kterou nás o. Roman Dvořák povzbudil do služby v organizačním týmu s odkazem k hlavnímu tématu:
"Otec na nás nezapomíná, nezapomínejme my na Něho. Ať On může skrz nás působit, zůstávejme na Něho napojeni."

Marie Křížová


© Design, redakční systém: WebDesignum 2008-2012