Hlavní menu:

 
Bookmark and Share
16.05.2012, autor: -vk-, kategorie: Připravujeme

Nový animátorský kurz 2012

Již od začátku školního roku
Nový animátorský kurz 2012

Od září 2012 bude probíhat nový animátorský kurz, který je koncipován do 10ti víkendů během dvou let. Budeme probírat biblická, psychologická, zážitková, ale i jiná témata. Více o tom, kdo je to animátor se můžete dozvědět níže. Hlásit se můžete na dcm@bcb.cz s hlavičkou animátorský kurz. Do kurzu přijímáme absolventy kurzu Christ - Life, nebo také ty, kteří se aktivně zapojují ve službě dětem, mládeži, seniorům, aj.

Články z víkendů zde:Stalo se na Ktiši, Pyramidy ve Volyni

Kdo je to animátor?

Animátor je člověk, který se snaží oživovat společenství. Jeho úkolem je podněcovat a podporovat setkávání především mladých osob.

Proč se stát animátorem?

Mladí ze všech koutů naší diecéze se formují a vzdělávají v těchto kurzech zejména proto, aby mohli být pomocnou rukou duchovních správců ve svých farnostech.

Modlitba, dovednosti, schopnosti, formace.

Díky této dvouleté přípravě budou připraveni na to, aby vhodným způsobem pomáhali realizovat akce ve farnostech pro děti a mládež, a nejenom pro ně.

Jak probíhá nový kurz?

Animátorský kurz trvá dva roky. Od školního roku 2011 byl započat nový animátorský kurz v naší diecézi, který bude realizován po dobu dvou let. V každém roce se uskuteční pět lekcí. Jednotlivá setkání se konají na  DCŽM Ktiš a na některých farách v naší diecézi. Pravidelně se na něm schází okolo 30 mladých. Na jeho průběhu se podílejí také dobrovolníci  z řad již vyučených animátorů.

Duchovně je veden ředitelem centra, paterem Romanem Dvořákem, s kterým spolupracují čtyři týmáci, dále kolegové z DCM v ČB a Centrum pro rodinu. Přinosím jsou bezpochyby také dobrovolníci, většinou již vyučení animátoři, kteří se zapojují do realizace jednotlivých setkání a tím mohou získávají další nové zkušenosti.

Co se v něm naučím?

V době jeho trvání by se mladí měli naučit pracovat s Písmem, osvojit si základy učení církve, seznámit se s různými tématy z psychologie, sociologie, pedagogiky a metodiky. Rovněž bude kladen důraz na duchovní stránku ve společenství, prožívání modlitby, mší svatých

Jak vypadá dvouletý program kurzu?

Během prvního roku získávají účastníci zejména teoretické poznatky. V druhém roce pak na základě získaných informací se učí připravovat jednotlivé lekce pro ostatní účastníky kurzu. Každé dílčí setkání se nevěnuje jen vzdělávání, ale také vytváření vazeb, prohlubování vzájemných vztahů a prožívání duchovního života. Nechybí ani rozvíjení komunikačních a   organizačních dovedností. Animátorská formace je obohacena o řadu her zaměřených na vzájemné poznávání, vytváření vztahů, řešení kritických situací a uvolnění.

Animátorské desatero :)

1. Budeš mít aktivní vztah s Bohem a pozitivní přístup k modlitbě a Písmu svatému.

2. Budeš se snažit sebevzdělávat a zvyšovat své vědomosti týkající se vedení mladých lidí.

3. Nebudeš se zaměřovat při práci s lidmi na jejich nedostatky, ale budeš je povzbuzovat v dobrém.

4. Nebudeš svůj přístup k mladým měnit podle osobních sympatií.

5. Budeš citlivý pro nejslabšího člena společenství.

6. Nebudeš se bát vydávat osobní svědectví.

7. Nebudeš se bát svých vlastních nedostatků a omylů, ale budeš se z nich učit a odevzdávat je Pánu.

8. Budeš mít přiměřený smysl pro humor a nebudeš se bát zasmát se sám sobě.

9. Budeš dbát na dodržování svých slibů a budeš důsledný při plnění úkolů mladých.

10. Nebudeš se bát kritiky, ale přijmeš ji jako pomoc pro tvou službu.

Budeš-li tato přikázání dodržovat, dobře se ti povede ve službě animátora a Pán ti požehná.

Ke stažení: Plakátek, 773 kB


© Design, redakční systém: WebDesignum 2008-2012