Hlavní menu:

 
Bookmark and Share
15.07.2015, kategorie: Událo se

Oslavy na DCŽM Ktiš

...už 20 let otevřeno mladým lidem
Oslavy na DCŽM Ktiš

V den slavného biskupského svěcení, v sobotu 13. června, zažila naše diecéze ještě jednu významnou událost. Diecézní centrum života mládeže ve Ktiši oslavilo své 20leté výročí.

Za tu dobu prošlo centrem mnoho mladých lidí a uskutečnilo se velké množství akcí, víkendů, táborů a setkání pro mládež. Chtěli jsme se společně setkat a za toto požehnané období poděkovat.

Po měsících příprav, den oslav Výročí konečně nastal. Po poledni začali ze všech směrů přijíždět návštěvníci a hosté, které vítali nejen mladí dobrovolníci, ale i krásné zázemí ktišské fary.

Přijeli nejenom současní mládežníci, ale i bývalí týmáci a účastníci programů s rodinami, přátelé a dobrodinci našeho centra mládeže a také zahraniční hosté. Autobus poutníků a ministrantů z farnosti Winzer, původní obyvatelé Ktiše v čele s panem Antonem Geyerem, Markus Spieker z Pasova, který byl u začátků a zakládání DCŽM, a další…

Program zahájil svým divadelním kusem potulný komediant Víťa Marčík. Hrálo se na návsi, přišli i obyvatelé Ktiše a krásně jsme se spolu s Robinsonem Crusoe bavili. Někteří měli dokonce možnost stát se na malou chvíli herci a utvářet tak představení.

Divadlo skončilo potleskem a už jsme se přesouvali do kostela, kde jsme společně slavili děkovnou mši svatou. Celebroval ji otec biskup Pavel Posád spolu s dalšími kněžími: ředitel Sekce pro mládež ČBK Jan Balík, P. Roman Dvořák, prachatický vikář P. Josef Sláčík, P. Vojtěch Vágai, P. Jozef Gumenický, P. Alexander a P. Richard z farnosti Winzer (pasovská diecéze) a P. Jakob z linecké diecéze.

Po skončení mše jsme setrvali v kostele a zaposlouchali jsme se do projevů několika hostů. Své vzpomínky a dojmy nám postupně ředitel Sekce pro mládež P. Jan Balík, starostka obce Ilona Mikešová, za Ktišské rodáky pak promluvil pan Anton Geyer a za mládež Tereza Špetová.

Závěrečné slovo měl P. Roman Dvořák, který vyjádřil vděčnost za léta zde na Ktiši strávené a oznámil nám, že všechno má svůj čas a ten jeho v roli ředitele DCŽM právě končí. Ačkoli to byla smutná zpráva, s nadějí očekáváme nového nástupce a těšíme se, co nového přijde.

A pak už nastal čas zábavy. V areálu DCŽM bylo přichystáno mnoho lákadel, jak strávit večer. Lidé se bavili a vzpomínali, jak to tu kdysi vypadalo, co všechno zde prožili. Vzduchem se nesla vůně guláše a pečených pstruhů, ke zpěvu a tanci hrála kapela Memento ze Sušice, místní muzeum pro nás otevřelo svou výstavu o Ktiši, bylo možné prohlídnout si fotografie dokumentující 20 let života na DCŽM, absolvovat prohlídku domu, nakoupit knihy a dárkové předměty. Na nově zbudovaném hřišti se hrál přátelský fotbalový turnaj, kterého se zúčastnili 3 týmy: tým DCŽM, tým Ktiše a tým německých ministrantů. Pohár nakonec vyhrála a s velkou slávou obdržela obec Ktiš.

Kolem půl desáté se atmosféra zklidnila. Sešli jsme se ve stanu a kapela zahrála několik křesťanských písní, kterými jsme vyjádřili vděčnost Bohu. Mezi jednotlivými písněmi zaznívali osobní svědectví lidí, kteří zde na Ktiši něco hezkého prožili.

Večer se nachýlil a návštěvníci postupně odjížděli. Ti, kdo nespěchali, ještě společně poseděli a zpívalo se a povídalo. Ale i poslední vytrvalci nakonec odešli spát a Den oslav se uzavřel. A s očekáváním jsme vykročili do další etapy našeho Diecézního centra života mládeže.

Díky všem za krásné setkání a Bohu, že tomuto místu žehná.

   

 

Zde si můžete prohlédnout fotografie z oslav.

Pokud vás zajímá, jak vypadaly začátky na DCŽM, přečtěte si vzpomínky na PRVNÍ DEN.

K 20letému výročí jsme vydali brožuru o DCŽM Ktiš - najdete ji níže v příloze a můžete si mimo přečíst svědectví a osobní zážitky bývalých týmáků :-)

 

 

Ke stažení: DCŽM Ktiš - Už 20 let otevřeno mladým lidem (brožura), 9 MB


© Design, redakční systém: WebDesignum 2008-2012