Hlavní menu:

 
Bookmark and Share
02.03.2009, kategorie: Událo se

PŮST JE SPÍŠ ZMĚNA ŽIVOTA

PŮST JE SPÍŠ ZMĚNA ŽIVOTA

PŮST JE SPÍŠ ZMĚNA ŽIVOTA

Jistě každý z vás má tutéž zkušenost jako, já - otevřete noviny a zcela určitě najdete reklamu, která se vás snaží přesvědčit, že právě po nabízeném přípravku krásně zhubnete. Otráveně zavřete noviny a pustíte si televizi a z obrazovky se na vás zářivě usmívá žena, která nabízí prostředek na hubnutí…
Národ, ačkoliv se snaží propagovat zdravý životní styl, stále více tloustne a pro štíhlost uděláme téměř cokoliv. Opravdu cokoliv? A což tedy půst…
Ovšem co takový půst vlastně je? Většina lidí si představí pod tímto slovem hladovění, k tomu patřičně utrápený obličej…, to je ovšem špatná představa a nezřídka ji mají i ti, kteří se alespoň částečně hlásí ke křesťanství.
Katolická církev označuje v liturgickém roce dobu šesti týdnu před Velikonocemi jako dobu postní. Tato doba, která začíná Popeleční středou, trvá vlastně 40 dnů, které mají symbolizovat dny, které se Ježíš postil na poušti.
Z Písma se sice dozvíme, že Ježíš po čtyřiceti dnech vyhladověl, ale to rozhodně neznamená, že katolíci drží celou postní dobu hladovku. On půst totiž není jenom o odpírání jídla. Půst je pochopitelně absence něčeho, ale nemusí to nutně být jídlo, ale cokoliv čeho se dobrovolně zříkám.
Je tedy jasné, že více než o utahování opasku, jde o rozhodnutí, o změnu ve svém životě. Nemusí to být rozhodnutí nijak převratné: např. když se velmi zaměstnaný otec rodiny rozhodne, že pravidelně skončí v 18 hodin, po té se bude věnovat rodině a nepustí dál své povinnosti, které někdy ani nemusejí být povinnostmi, ale spíše výmluvou nebo že se člověk, který se běžně nevěnuje duchovní četbě, rozhodne denně věnovat alespoň deset minut četbě Písma. Znám jednu rodinu, která pravidelně v postní době jí méně masa a uzenin, které jinak jsou ve velké oblibě, a ušetřené peníze za tyto pochutiny posílají na charitativní účely.
Podstatou postu je otevřít své srdce: tím, že já si něco odepřu, obdarovávám druhé. Někdo to může dělat spíše pro konkrétního bližního, někdo anonymně a někdo třeba čistě pro Boha, podle toho, jak je naše srdce nasměrované, komu patří. Prvním krokem je zamýšlení se nad sebou, nad svým životem…
Myslím, že doba, ve které žijeme, si žádá, abychom si uchovali otevřená srdce. Vzhledem k množství vnějších impulzů, kterým se často těžko ubráníme, je někdy nezbytné se na chvíli zastavit, abychom opravdu mohli otevřít svá srdce. Jedna z možností je účast na Večeru otevřených srdcí, který se koná v pátek 27. března v katedrále sv. Mikuláše v Českých Budějovicích. Nejste vázáni časem: můžete přijít a odejít kdykoliv.
V katedrále bude pro nás připraven bohatý duchovní program, lze si poslechnout krásnou hudbu, životní příběhy a svědectví o působení Boha v životě různých lidí. Samozřejmě je k dispozici řada zpovědníků, kteří mají čas si vyslechnout i celoživotní zpověď nebo vstoupit do duchovního rozhovoru.
Pro ty, které tíží konkrétní záležitost je tu možnost společné přímluvné modlitby nebo modlitby za uzdravení. Můžete uzavřít kapitolu svého života tím, že si napíšete dopis, který vám za 6 měsíců bude odeslán. Od 21 hodin bude vystavena Nejsvětější svátost, ve které je vám k dispozici sám Pán Ježíš, připraven naslouchat tomu, co mu chceme říci. Pokud chcete Bohu něco sdělit jinou formou než tradiční modlitbou, můžete svoje myšlenky svěřit papíru, který se na závěr večera spálí. Nabízí se možnost zapálit svíčku nebo napsat přímluvu, která bude recitovaná na závěr večera.
Nepromarněme postní dobu, překonejme únavu nebo touhu po televizi či zábavě a udělejme si výlet do katedrály. Já se na tento večer rozhodně těším. Zažít takový rozmanitý duchovní program…, to se vám nestane každý den.


© Design, redakční systém: WebDesignum 2008-2012