Hlavní menu:

 
Bookmark and Share
29.08.2011, autor: -vk-, kategorie:

Papamobil nadosah

Zážitky ze Světového dne mládeže slovy sympatické dívky ze Strakonicka
U paláce v Madridu

Na celosvětové setkání mládeže v Madridu jsem se velice těšila, už jenom proto, že jsem se této akce ještě nikdy neúčastnila. Byla jsem zvědavá, jak to na takovýchto shromáždění mladých z celého světa vypadá. Chtěla jsem poznat nové lidi, podívat se do jiné země, ale to hlavní, kvůli čemu tam všichni jeli - setkat se s papežem.


Všechno začalo podáním přihlášek. Asi měsíc před odjezdem nám začaly chodit e-maily informující o cestě do Madridu, o pobytu tam a o všech dalších důležitých údajích, které bylo nutné vědět. Ani jsme se nenadáli a byl tu den odjezdu. My z jihočeské diecéze jsme jeli společně s ostravsko-opavskou diecézí z Prahy v sobotu 13.8. I když cesta autobusem nebyla úplně pohodlná, zvládli jsme ji bez potíží. Protože jsme měli bezpečností přestávku v Annecy ve Francii, přijeli jsme do Madridu až v úterý. Poté co jsme dorazili, nechali nás, abychom se ubytovali. Ještě ten večer byla pro nás připravena česká mše.

Další dny probíhaly asi takto: ráno po sedmé hodině nás budila španělská hudba, kdo byl připraven, mohl jít na snídani a po snídani se jelo do českého centra, kde pro nás byl připravený program, který zahrnoval ranní modlitbu, katechezi, svědectví, písně doprovázené skupinou Credenc, hádanku (pod kterou se skrýval vždy nějaký svatý, který nás ten den doprovázel) a završen byl mší. Odpoledne byl program volný. Takže já se svojí skupinkou jsme např. chodili po památkách, navštěvovali chrámy, odpočívali v parku, atd. Každý večer se konal také nějaký program. Ve čtvrtek to bylo např. přivítání Sv. otce a mše svatá s ním, v pátek zase křížová cesta.

Byla sobota 20. 8. a my jsme se po mši svaté měli dostat z Českého centra na letiště Cuatro Vientos, abychom všichni přivítali Svatého otce a také abychom s ním mohli společně slavit nedělní mši svatou a slavnostně tak zakončit setkání v Madridu. Cesta na letiště byla úmorná. Protože teplota dosahovala nadměrných hodnot, museli jsme neustále doplňovat tekutiny. Cestou nás povzbuzovali lidé, kteří na nás z oken lili vodu, a to v takovém parnu bylo velice příjemné. Každému účastníkovi byla přidělena kartička s označením sektoru, do kterého se měl na letišti dostavit. My jsme měli to štěstí, že nás přidělili do sektoru, který stál relativně blízko pódia. Po vstupu do areálu těchto sektorů nebylo ani možné přes taková kvanta lidí vidět do dálky. Nebylo ani možné aby naše sedmičlenná skupinka šla pohromadě, protože kolem proudilo tolik lidí, že nás roztrhli. Báli jsme se, abychom se jeden druhému neztratili. Lidé pobíhali sem a tam, hledali své „ohrádky“, ze země lítal prach do očí. Tolik lidí jsem pohromadě nikdy nezažila. Na jednom místě se setkalo 2 miliony mladých věřících toužící po setkání s papežem. Když jsem pak viděla letecké snímky na obrazovce, bylo až neuvěřitelné, kolik mladých se shromáždilo na jednom místě.

Po horkém dni přišla už konečně chvíle, kdy jsme viděli Svatého otce přicházet mezi nás. Šel a žehnal a někteří mladí měli i to štěstí se s ním setkat osobně. Potom nás vítal v několika jazycích. Všichni jsme si užívali té chvíle až do té doby, dokud jeho projev nepřerušil prudký déšť. Bylo to zvláštní, za celý týden pršelo snad jen trochu jednu noc a teď, když nastala ta velká chvíle, spustil se takový liják a program musel být na chvíli přerušen, ale i zkrácen. Netrvalo dlouho a déšť ustal. Poté proběhla adorace. Všichni mladí si klekli. Pocit, který jsem v tu chvíli měla, byl nepopsatelný. Dva miliony lidí, kteří ještě před chvílí něco vyvolávali, ztichli. Každý byl v tu chvíli ve svých myšlenkách. Pršelo před tím a pak ještě dvakrát, ale ve chvíli adorace nespadla ani kapka. Do zad foukal vítr, jakoby nás hladil. Byl to zvláštní a přitom nádherný pocit. Druhý den jsme s papežem prožili mši svatou a tím byla u konce i naše pouť do Madridu.

Takže pocity, které z toho mám, jsou víc než dobré. Měla jsem možnost poznat nové lidi, procestovat Madrid, dokonce se nám i poštěstilo, že papež projížděl papamobilem těsně kolem našeho sektoru, takže jsme od něj byli jen asi 2 metry. Bylo krásné vidět kolem sebe tolik mladých věřících. Pokud bych měla možnost, jela bych na takové setkání zas.

Markéta Líbenková (Strakonice)


© Design, redakční systém: WebDesignum 2008-2012