Hlavní menu:

 
Bookmark and Share
02.03.2009, kategorie: Událo se

„ROZTRHNĚTE SVÁ SRDCE, NE POUZE ODĚV!“

„ROZTRHNĚTE SVÁ SRDCE, NE POUZE ODĚV!“
„ROZTRHNĚTE SVÁ SRDCE, NE POUZE ODĚV!“

„ROZTRHNĚTE SVÁ SRDCE, NE POUZE ODĚV!“

„Pamatuj, že jsi prach a v prach se obrátíš!“ Teprve před několika dny jste možná slyšeli tuto větu od kněze, který vás označil na čele popelem. Tím se zahájila liturgická doba, která se na jaře cyklicky opakuje rok co rok. Rozhodně to není proto, že by nám Pán Bůh tímto, na první pohled pochmurným obdobím, chtěl kazit nově přicházející jaro, nebo z důvodu jisté senility ze strany Boží. Jen Bůh nás velmi dobře zná a ví, že ti zapomnětlivější jsme my.
Jistě si pamatujete horlivost, s jakou si po svaté zpovědi, v rámci euforie ze zbavených tíží a milosti posvěcující, člověk sám sobě slibuje, že už hřešit nebude, protože takto je to mnohem lepší. Realita je taková, že už za několik hodin…
Trochu mi to připomíná situaci, když jsme byli malí a maminka řekla: „Nedělej to, spadneš!“ Pochopitelně vlastní zkušenost je nad sto, byť dobře a s láskou míněných rad. Tudíž jsme to stejně dělali a stejně spadli. Následovala boule, odřenina a hlavně srdcervoucí pláč. Vystrašená maminka prvně zhodnotila stav, možná uštědřila nějaké napomenutí, někdy i výchovný políček, ale nakonec nás stejně přivinula v náruči a konejšila.
Stejně jedná i Bůh, ačkoliv my zapomínáme na své lehkovážně vyslovené sliby vůči němu. A právě proto, že nás tak dobře zná, nabízí nám vždy v liturgickém roce dobu, kdy se máme nad sebou hlouběji zamyslet (Advent, Postní dobu, Památku zesnulých) a potom čas, kdy můžeme nově zjištěný stav svého srdce aplikovat. Opakuje se to proto, abychom si ověřili, jaký pokrok jsme už udělali nebo kde jsou ještě mezery.
Protože je čas doby postní, zaměřím se více na ni. Co je vlastně půst a jak víme, že jej Bůh chce? Informace o Boží vůli čerpáme nejen z vlastního duchovního života, kdy se ho snažíme následovat, ale myslím, že většinu informací o Boží vůli máme z Písma svatého. Ve Starém zákoně pravý půst popisuje v 58 kapitole prorok Izajáš, kde říká, že si sice odepřeme něco z jídla, ale rozhodně se nemění naše smýšlení. A to je špatně. Pravý půst je takový, kdy dobrovolně opustíme svoji vůli pro vůli Boží. Odložíme svá břemena a vše co nás činí nesvobodnými a svá srdce obrátíme k Bohu a bližním. Jinými slovy, je půst také to, že upustíme svoji sebestřednost a vnímáme více vše kolem sebe.
Vždyť v evangeliu sv. Matouše sám Ježíš říká svým učedníkům, když se postí, pak není třeba to dávat na odiv, ale je lépe to ukrývat v srdci – tedy o všem, podle vzoru Panny Marie rozvažovat. Jenomže k tomu potřebujeme srdce čisté, nezatížené a plně otevřené. Proto následujme slova proroka Joela: „Roztrhněte svá srdce, ne oděv!“
Jak své srdce otevřít? Jedna z možností je návštěva Večera otevřených srdcí, který se koná v pátek 27. března v katedrále sv. Mikuláše v Českých Budějovicích. Nejste vázáni časem: můžete přijít a odejít kdykoliv.
V katedrále bude pro nás připraven bohatý duchovní program, lze si poslechnout krásnou hudbu, životní příběhy a svědectví o působení Boha v životě různých lidí. Samozřejmě je k dispozici řada zpovědníků, kteří mají čas si vyslechnout i celoživotní zpověď nebo vstoupit do duchovního rozhovoru.
Pro ty, které tíží konkrétní záležitost je tu možnost společné přímluvné modlitby nebo modlitby za uzdravení. Můžete uzavřít kapitolu svého života tím, že si napíšete dopis, který vám za 6 měsíců bude odeslán. Od 21 hodin bude vystavena Nejsvětější svátost, ve které je vám k dispozici sám Pán Ježíš, připraven naslouchat tomu, co mu chceme říci. Pokud chcete Bohu něco sdělit jinou formou než tradiční modlitbou, můžete svoje myšlenky svěřit papíru, který se na závěr večera spálí. Nabízí se možnost zapálit svíčku nebo napsat přímluvu, která bude recitovaná na závěr večera.
Nepromarněme postní dobu, překonejme únavu nebo touhu po televizi či zábavě a udělejme si výlet do katedrály. Já se na tento večer rozhodně těším. Zažít takový rozmanitý duchovní program… to se vám nestane každý den.


© Design, redakční systém: WebDesignum 2008-2012