Hlavní menu:

 
Bookmark and Share
23.03.2016, kategorie: Událo se

Setkání mladých s biskupem

Diecézní setkání mládeže v Českých Budějovicích letos proběhlo ve dnech 18. – 19. března. Každoročně se toto setkání nese v duchu motta, které vyhlásí papež. Papež František vyhlásil tento rok „Svatým rokem milosrdenství“, podle blahoslavenství: „Blahoslavení milosrdní, neboť oni dojdou milosrdenství.“ Mt 5, 7. A právě toto blahoslavenství se stalo tématem letošního Diecézního setkání mládeže.

 

Program začal v pátek mší svatou v kostele Svaté Rodiny, který těsně sousedí s Biskupským gymnáziem, kde jsme byli ubytovaní. Další část programu jsme prožili ve společnosti známého písničkáře Pavla Helana, který se postaral o pohodovou a radostnou atmosféru. Večerní hrou, která vedla přes budějovické náměstí, jsme se dostali ke kostelu Obětování Panny Marie na Piaristickém náměstí, kde se konala netradiční modlitba. Modlitbu připravil P. Vojtěch Vágai, se společenstvím mládeže z Pelhřimova. Modlitba byla zacílená na hlubší rozjímání konkrétních skutků milosrdenství. Pomocí netradičních efektů a modlitby chval písněmi jsme prožili milosrdenství, kterého je plné Boží srdce, v němž má každý z nás své místo.

 

Na modlitbu navazovala nabídka volitelných programů. Někteří zůstali v tichu v kostele a přistoupili ke svátosti smíření. Jiní zavítali do čajovny, kde se pobavili u deskových her. Na závěr večera jsme se opět sešli v kostele a první den setkání završili modlitbou kompletáře.

Sobotní dopoledne jsme prožili v katedrále svatého Mikuláše, kde jsme byli povzbuzeni a posíleni katechezí biskupa Pavla Posáda. Jeho slova nás nenechala vlažnými a v mnohých vytryskla radost z jistoty Božího milosrdenství.  V malých skupinkách jsme formou aktivity a reflexe, téma katecheze prohloubili. Následovalo silné svědectví křesťanů z Iráku pronásledovaných pro svou víru. Den vyvrcholil slavnostní mší svatou ke cti svatého Josefa.

 

Odpoledne bylo plné tematických workshopů, z nichž si každý mohl vybrat téma, které ho nejvíce zajímalo. Poté už se vše chýlilo k závěru, který se odehrál v kostele Svaté Rodiny. Shlédli jsme upoutávku na Světové dny mládeže v Krakově 2016, kterou natočil biskup Pavel Posád. Následovalo poděkování a požehnání na cestu. Při odchodu jsme dostali malé dárky – reflexní pásky s nápisem motta setkání: „Blahoslavení milosrdní, neboť oni dojdou milosrdenství“, abychom nezapomněli vždy přijímat Boží milosrdenství a zvěstovat jej každému člověku. 


© Design, redakční systém: WebDesignum 2008-2012