Hlavní menu:

 
Bookmark and Share
08.01.2015, autor: Marie Marešová, kategorie: Událo se

Silvestr na DCŽM Ktiš

Uběhl nám rok a znovu jsme se sešli na Ktiši, abychom společně prožili sportovně, relaxačně i duchovně Silvestr a Nový rok. V neděli 28. prosince 2014 odpoledne se začali sjíždět první mladí a další dny náš počet narůstal – až do silvestrovského večera, kdy nás bylo přes třicet. V pondělí zavítali na faru dva vzácní hosté P. Slávek Brožka a P. Jozef Gumenický. Otec Slávek nás přijel vzdělat a seznámit z tématu včel, a aby nás odreagoval, tak jsme vyráběli svíčky z vonných mezistěn. Po vyrobení svíček, následovala svatá mše a po skončení byla přednáška o divu včel. Nyní už víme, jak to probíhá mezi dvěma královnami, které chtějí vládnout ve včelstvu. Dozvěděli jsme se, že včela není jen taková obyčejná včela, ale že v úlu, jsou i další druhy včel jako včela – dělnice, ale také trubec, který je před zimou vyháněn dělnicemi, protože je přes zimu zbytečný a v úlu se také nachází královna jinak zvaná matka. Večer byl ukončený společnou modlitbou.

Každé ráno nás provázel hlasitý budíček. Abychom ten den začali vždy s čistým štítem, tak v 8 hodin ráno byla mše svatá, kterou sloužil P. Roman Dvořák. Společný program, který byl koordinován týmaky Standou, Evičkou a Jančou byl stále nabitý. Hráli jsme florbal v místním kulturním domě, jiný večer jsme měli fotbálkový turnaj, kdy jsme vytvořili sedm skupin, a padalo nespočet gólů. Aby tento Silvestr nebyl jen o sportu a zábavě, tak jsme zapojili i své svaly a pomáhali skládat dříví. Snad bych i řekla, že tato činnost byla, tak atraktivní, že se skoro dělala každý den.

Silvestr se nám pomalu blížil a jak naplnit srozumitelně tento čas? Vymyslet scénky, jak divadelní, muzikální, herní, tak reklamní. Aby nám to lépe myslelo, tak jsme byli rozdělený ve čtyřech skupinách, a jak se říká, víc hlav, víc ví a také tomu tak bylo. Když jsme si z většího připravili obsah a věděli jsme, o čem budeme hrát, tak se nám pomalu blížila večerka a večerní modlitba. Nic jsme si nedělali z toho, že to nemáme doladěné do detailu, protože jsme měli i druhý den čas na to, abysme to dodělali.

Silvestr je tady. Čas na dodělání scének, shánění kostýmů, vyrábění rekvizit. Večerem nás provázeli sympatičtí moderátoři Klárka a Radim. Skupinka, která vymýšlela reklamy, měla pro nás připraveny aktuální dění, které se odehrávalo na Ktiši, např. porucha ohledně záchodů, tak skupinka dokázala na tuto situaci navázat. Další reklama se týkala včel, na které jsme měli přednášku a mnoho dalších zábavných reklam. Divadelní skupinka si připravila život o Praotci Ktiše, jak se seznamoval s místními lidmi, kteří mu pomáhali, kam se může obrátit, když potřebuje pomoc se dřívím a jak získat své týmáky. Další skupina byla herní, která se skládala ze tří dívek, a připravily si pro nás hru double v živém podání. Poslední skupina muzikální spojila jak muziku, tak divadlo dohromady. Příběh byl jak Pat a Mat se dívali na televizi. Po večerním programu jsme vyrazili na vrchol Ktišky, kde jsme měli České Budějovice jako na dlani a mohli vidět barevnou krásu ohňostrojů. Po přípitku na vrcholu jsme sestoupili zasněženou cestou a mohli pokračovat veselím. Zpívali jsme, hráli jsme a užívali jsme společně Nového roku.

Na Nový rok jsme se všichni vypravili na pouť do chrobolského kostela Narození Panny Marie, kde jsme mohli společně s místními farníky z okolních vesnic oslavit tento svátek a vstup do Nového roku. Po návratu z poutě jsme nemuseli nikam spěchat, protože většina z nás zůstávala do dalšího dne 2. 1. 2015 na faře, tento den jsme udělali reflexi za vydařeným Silvestrem. A po obědě jsme se začali rozjíždět do svých domovů, ale před tím bylo ještě dlouhé loučení, objetí a pokřiky, které naznačovaly, že nám všem společně bylo dobře a že jsme tyto dny naplnili dobrem, zdravým a mladým elánem.

 


© Design, redakční systém: WebDesignum 2008-2012