Hlavní menu:

 
Bookmark and Share
21.01.2014, kategorie: Událo se

„Slovo se stalo…

„Slovo se stalo…

…a změnilo (v) život“. Tak znělo téma adventní duchovní obnovy pro mladé, která proběhla v termínu 13. - 15. prosince 2013 na Ktiši.

Mladí začali přijíždět v pátek  kolem sedmé hodiny večer na společnou večeři a páteční program. Všichni se během večera seznámili jak u seznamovací hry, tak i ve volnočasových aktivitách (např. stolního fotbálku). Po hře nás otec Lukáš Jambor uvedl do obnovy. Modlitba v kapli, která celý páteční program uzavírala, byla o našich potížích. Od konce modlitby do ranních rorátů bylo vyhlášeno silencium (naprosté ticho).

Následující den byl velmi náročný po stránce programu. V půl sedmé se všichni sešli k ranním rorátům a v půl osmé byla snídaně. Po dobré snídani se všichni v Jeruzalémě (jedné z místnosti na faře) shromáždili k promluvě, kterou měl otec Lukáš. Mluvilo se o velmi zajímavém tématu – o našem vztahu k Bohu. Lukáš krásně mluvil i o vztazích mezi lidmi navzájem a věřím, že mnohým z nás pomohl Lukáš poznat novou rovinu v této problematice. Po této promluvě bylo opět půl hodiny silencium, abychom měli čas na osobní ztišení a zamyšlení. Následně jsme se rozdělili do skupinek, ve kterých jsme dumali nad opečováváním našich vztahů k lidem a převáděli tyto skutečnosti na vztah s Bohem. Po obědě, na který jsme tak hladově čekali, byl polední klid a možnost svátosti smíření. Na polední klid navazovala práce na faře, procházka s modlitbou růžence do okolí Ktiše a hra venku na dvoře před farou, takže jsme o pohyb a zábavu měli postaráno. Po skončení hry se všichni přemístili do jídelny ke společné večeři. Poté se v Jeruzalémě přednášeli výsledky našeho dumání ve skupinkách nad vztahy mezi lidmi a Bohem. Další bod programu se odehrával opět v kapli – modlitba. Mohli jsme při ní objevit naše dobré vlastnosti a poděkovat za ně. Modlitby doprovázely vždy krásné písně, které podbarvovaly naše děkování. Bylo to krásné... Abychom si užili i něco navíc, tak nás týmáci po skončení modlitby pozvali do čajovny, kde otec Lukáš odpovídal na dotazy, které jsme během obnovy mohli psát a házet do krabičky tomu určené. Večer (a brzké ráno) jsme si všichni užili na 100% - každý podle svého.

V neděli byla ráno mše v ktišském kostele a poslední zreflektování akce. Ti, kteří odjížděli až po obědě, si před obědem zahráli hru, která se náramně povedla, a po výborném obědě se účastníci rozjeli do svých domovů.

Radim Pták


© Design, redakční systém: WebDesignum 2008-2012