Hlavní menu:

 
Bookmark and Share
17.05.2015, kategorie: Událo se

Svatodušní duchovní obnova

Ve dnech 15. -17. 5. nás asi patnáct přijelo na Ktiš, abychom zde společně prožili svatodušní duchovní obnovu vedenou Markem Novákem. Někteří z nás si nedovedli dost dobře představit, jak bude vypadat duchovní obnova bez kněze, ale hned první Markova přednáška naše obavy rozptýlila. Byla o touze. Marek mluvil o žízni jako o prostředku získání milostí, o žízni, která nic nedává a nevytváří, ale naopak vše přijímá, a že je to právě naše soběstačnost, která hasí naši touhu po Bohu. Mluvil také o Ježíšově žízni po nás, že Ježíš touží po tom, aby nám mohl projevit svou lásku.

       V druhé přednášce jsme se dozvěděli něco o překážkách, které brání působení Ducha svatého, jako třeba neodpuštění, zranění, hřích nebo vlastní představy o nás. Když mluvil o hříchu, řekl Marek jednu krásnou myšlenku, a sice že Duch Boží nás usvědčuje z hříchu, ale nikdy ne tak, že by nás ponižoval.

       Ve třetí a poslední promluvě se s námi Marek podělil o deset praktických rad, jak žít v Duchu – o to názornějších, že je přirovnal k posilování. O tomto desateru jsme pak ještě hovořili na skupinkách a mezi body, které nejvíce zaujaly, patřilo. „S trenérem se roste lépe.“ „Výsledek není vidět hned.“ a „Nedívej se do zrcadla.“

       Kromě přednášek jsme zde prožívali společné chvíle ticha, večerní modlitbu chval, volejbal nebo utkání Kanada – Česko. Markovy promluvy byly jedním velkým svědectvím o Božím působení, o setkání s Bohem. Myslím, že nás to všechny opravdu zaujalo a děkujeme Markovi za jeho odvahu a obrovskou otevřenost.

 

Katka

 

17.05.2015 22:00

Svatodušní duchovní obnova

Svatodušní duchovní obnova

Pár momentek ze svatodušní obnovy s Markem Novákem

 

© Design, redakční systém: WebDesignum 2008-2012