Hlavní menu:

 
Bookmark and Share
20.02.2011, autor: Vendula Krůlová, kategorie: Událo se

Večer mladých v Prachaticích

18. února 2011
Večer mladých v Prachaticích

VEČER MLADÝCH V PRACHATICÍCH

V pátek 18.2.2011 jsem se s očekáváním neočekávatelného vydala na první večer mladých v  českobudějovické diecézi. Tento rok je pro Prachatice velmi významný nejen tím, že se v něm uskutečnil první večer mladých, ale zejména proto, že zde bude Diecézní setkání mládeže a diecézní pouť Jana Nepomuka Neumanna.

Vyjely jsme s Olgou Švecovou, která měla připravenou přednášku o Sydney, o půl čtvrté z Českých Budějovic s nadějí, že do Prachatic šťastně dojedeme. Celé jízdě předcházela intenzivní modlitba, abychom vůbec ze zákeřných vrat biskupství vyjely. Jelikož nás má Pán Bůh rád, daroval mi ten den i schopnost navigovat, tudíž jsme o to zákeřnější jednosměrky v prachatickém centru pěkně převezly.

Přivítal nás místní kaplan pro mládež Petr Hovorka. Ani jsme nestačily připravit dataprojektor a všechny materiály a rychle jsme běžely do kostela, kde v boční kapli probíhala od osmnácti hodin mše svatá. Za krásným lomeným obloukem s pozůstatky maleb sloužili mši Roman Dvořák, ředitel Diecézního centra pro mládež, a Petr Hovorka, který měl kázání. Kázání se neslo v duchu zmatení jazyků a babylónské věže. Jak symbolické, když nás čekala výprava za světovými dny mládeže, kde má každý jedinečnou příležitost se ztratit ve spleti jazyků, ale i poznat jinou kulturu mladých z celého světa a tím i okusit víru jako plnost v Kristu.

Mile nás překvapil počet místní mládeže. Po počátečním skepticismu, kdy jsme počítaly tak s jedenácti účastníky, na nás na místní faře čekalo třicetjedna mladých lidí, a to ještě spousta z různých důvodů nemohla. Kluci nejen během mše z kůru pěkně doprovázeli zpěvem a hrou na kytaru, ale i během celého večera. Na programu byla krátká hra, kde každý dostal palubní lístek s informacemi a zvířetem, či věcí typických pro Španělsko a Austrálii. Každý měl za úkol najít svoji dvojici.  Posléze vyplnit palubní lístek a představit svého kamaráda. Následoval výlet do Sydney, kde jsme se dověděli, jak vypadalo setkání s papežem Benediktem XVI. a také jak takové světové dny mládeže probíhají. Po pauze jsem se ujala krátké prezentace o Španělsku a připravovaných světových dnech mládeže v Madridu a Tarragoně. Padlo i pár španělských vět, než se ujal slova Roman Dvořák, který měl zajímavě zpracované motto následujícího setkání: „V Kristu zapusťte kořeny, na něm postavte základy, pevně se držte víry.“ (Sv. Pavel) Pochutnali jsme si také na dobrotách, které přinesli samotní účastníci, čili jsem nepohrdla buchtou ani chlebíčkem. Rozdělili jsme se do tří skupinek, ve kterých jsme měli možnost se vzájemně poznat a také si popovídat o tom, jak prožíváme svá společenství a kdo z nás už byl na  nějakém světovém dni. Celý večer jsme zakončili modlitbou a písničkou. Někteří pokračovali dále ve víru Prachatic a jiní šli sladce spát, tak jako my. Byl to vydařený večer, ze kterého mám opravdu radost, zejména proto, že jsem mohla poznat spoustu zajímavých mladých lidí.

Vendula Krůlová

 

© Design, redakční systém: WebDesignum 2008-2012