Hlavní menu:

 
Bookmark and Share
22.02.2017, kategorie: Aktuality

Závěr Diecézního fóra mládeže

Diecézního fóra mládeže Českobudějovické diecéze se v sobotu 11. února zúčastnilo asi 30 vikariátních delegátů z řad mladých, 10 kněží a diecézní i pomocný biskup. Diskutovali jsme především o pastoraci mládeže, evangelizaci dovnitř.

Jako metodu jsme zvolili SWOT analýzu. Zabývali jsme se otázkami, co se nám v diecézi daří, v čem vidíme problémy, pozitivní potenciál i případné hrozby. V rámci diskuse jsme došli k těmto závěrům, o kterých chceme informovat i ostatní účastníky Celostátního fóra mládeže:

Jedno z nejvýznamnějších témat bylo zapojení kněží v pastoraci mládeže. Naše postřehy můžeme shrnout slovy: „Potřebujeme, aby na nás měli čas!“ Od kněží očekáváme zejména to, že mladým lidem vytvoří ve svých farnostech bezpečné prostředí a budou je duchovně doprovázet. Model kaplanů pro mládež považujeme za dobrý a osvědčený. Bohužel jsou kaplani zatíženi mnoha dalšími úkoly. Nadto jsou někdy ve farnostech tak krátkou dobu, že si nestačí vytvořit osobní kontakty k mladým lidem, které jsou pro jejich službu klíčové.

Dalším tématem byla společenství mládeže ve farnostech. Společenství jsou pro nás velmi důležitá. Někteří mladí lidé se zúčastnili animátorského kurzu, ale pouze třetina z nich je dále aktivní. Kurz často slouží jen jako náhrada společenství ve farnosti. Pro aktivní animátory postrádáme občasná setkání, kde by mohli sdílet své zkušenosti a navzájem se povzbudit. Jako nedostatek také vnímáme své malé náboženské vzdělání. Ocenili bychom více příležitostí ke vzdělávání ve víře po biřmování.

Diecézní fórum mládeže bylo pro nás užitečnou zkušeností dialogu v církvi. Oceňujeme přítomnost obou našich biskupů a jejich vůli nám naslouchat. Přáli bychom si, aby tento dialog pokračoval. Za užitečný nástroj dialogu a komunikace považujeme sociální sítě. Uvítali bychom větší účast kněží na sociálních sítích.

Významnou roli v pastoraci mládeže v naší diecézi hraje jak Diecézní centrum mládeže, tak i Diecézní centrum života mládeže na Ktiši. Považujeme za užitečné podporovat rozvoj Diecézního centra života mládeže.

 

 

Jednotlivé střípky SWOT analýzy pastorace mládeže v Českobudějovické diecézi:

Silné stránky:

-          pořádání četných akcí ve farnostech

-          večery chval a večery mladých

-          ENTERcamp

-          naše vlastní společenství, která jsou východiskem dalších činností

-          působení kněze ve farnosti a ve společenství

-          činnost kaplanů pro mládež

-          zájem kněží o mládež

-          mezigenerační spolupráce

-          zázemí a stabilita v církvi, vytváření bezpečného prostoru pro aktivitu maldých

-          oproti minulosti větší otevřenost, transparentnost církve

-          praktická víra, duchovní život jednotlivce

-          samotná kvalita mladých lidí a jejich touha po duchovním životě

 

Slabé stránky:

-          chybí duchovní vedení mladých (nedostatek kněží, jejich přetíženost)

-          pohodlnost a pasivita mladých lidí

-          malá atraktivita diecézních akcí

-          malá participace

-          nedostatečná propagace akcí, jak ze strany kněží, tak ze strany mladých

-          špatná příprava akcí, akce se připravují na poslední chvíli

-          personální problém - nedostatek kněží, ne každý kněz se věnuje mládeži a má pro tuto práci předpoklady + časté stěhování kněží

-          malé využití animátorů

-          lepší koncepce animátorského kurzu

-          komunikace mezi kněžími navzájem a mladými

-          náboženská nevzdělanost

-          kněží neznají své animátory, nevyužívají je

-          malá podpora setkávání rodin (rodinou vše začíná→uzavřenost rodin vede k uzavřenosti mladých do sebe a k nezájmu o společenství)

-          neřešit jen otázky typu: „co by bylo dobré?“, ale i „jak to udělat?“

 

Příležitosti:

-          Větší využití animátorů

-          Rozvoj činnosti center pro mládež, především DCM a DCŽM

-          Rozvoj akcí, které by umožnily:

-          nevěřícím nebo hledajícím přiblížit se k církvi

-          vzdělávání se mladých ve víře

-          předávání inspirace mezi animátory

-          Přístupnost kostelů i mimo jednorázové akce

-          přítomnost a větší aktivita a propagace na sociálních sítích ze strany mladých i kněží

-          Kurzy alfa

-          Modlitby za evangelizaci, duchovní povolání a společenství

-          Osobní kontakt kněží s mládeží

-          „vyjití z kostelů“, hledat nové prostory pro společenství a evangelizaci

-          Učit se dialogu i uvnitř církve

-          Návaznost v pastoraci

-          biskup→kněží→kaplani pro mládež→animátoři→...

-          Rozšíření péče o mladé lidi hledající své povolání (pastorace povolání)

-          Častější zapojení laiků do duchovního doprovázení

 

Hrozby

-          Slabá podpora rodin

-          Otupělost osobního svědomí

-          Stereotyp a individualismus ve farnosti i společenství

-          Prohloubení generační diskontinuity

-          Nevzdělanost

-          Odchod jinam (přesun aktivních mladých za studiem aj.)

-          Špatná informovanost, i o vnitřním chodu církve

-          „ostrůvkovitost“ farností naší rozlehlé diecéze (Naše farnost funguje, tak proč hledat něco jinde?)

-          Osobní omezení jak kněží, tak i mladých

-          Neujasnění cíle pastorace mládeže na teologické úrovni

-          Malá atraktivita církve

 

 

 

 

Diskuzní fórum

Pro aktivní účast v diskuzích je potřeba se nejdříve přihlásit do systému.

Zatím tu není žádný diskuzní příspěvek.

Pro aktivní účast v diskuzích je potřeba se nejdříve přihlásit do systému.

© Design, redakční systém: WebDesignum 2008-2012