Hlavní menu:

 
Bookmark and Share
01.05.2014, kategorie: Událo se

Zpráva z DSM 2014

článek z Diecézního setkání mládeže

 „Blahoslavení chudí v duchu, neboť jejich je nebeské království.“ (Mt 5,3)


Ve dnech 11. - 12. dubna 2014 proběhl v Českých Budějovicích další ročník Diecézního setkání mládeže.

    

 

Program začal v pátek v 17 hodin mší svatou v kostele Svaté Rodiny, který těsně sousedí s Biskupským gymnáziem, kde jsme byli ubytovaní.  Po krátké pauze na večeři následoval komponovaný večer nazvaný Pro Tebe a pro Boha. Školské sestry nás za doprovodu kapely Biskupského gymnázia vedly modlitbou, při které zazněla i katecheze vojenského kaplana P. Jana Böhma a svědectví dvou mladých kluků o jejich cestě k víře a životu s Bohem. Na společný večer navazovala adorace a nabídka volitelných programů. Mnozí zůstali v tichu v kostele, či využili možnosti ke svátosti smíření. Jiní zavítali do čajovny připravené třeboňskou mládeží, zamířili do tělocvičny k florbalovému klání nebo se pobavili u deskových her. Na závěr večera jsme se opět sešli v kostele a první den setkání završili modlitbou kompletáře.

    

 

V sobotu nás čekala hlavní část programu Diecézního setkání mládeže, které se po několika letech vrátilo do nově zrekonstruované katedrály. Při vstupu nás písněmi vítala pelhřimovská kapela PM-ka.  Pak už se objevila moderátorka Ester a mile pozdravila všechny účastníky, biskupa Pavla Posáda a administrátora diecéze Mons. Adolfa Pintíře, který svým slovem zahájil program. Po krátké a vtipné aktivitě, při které se představili účastníci ze všech vikariátů, následovala katecheze biskupa Pavla Posáda inspirovaná mottem setkání: „Blahoslavení chudí v duchu, neboť jejich je nebeské království.“ (Mt 5,3)

     

Zaujatí posluchači byli možná překvapeni, když po skončení katecheze začali mezi lavicemi procházet kaplani pro mládež, aby si je odvedli do svých skupinek. Hloučky se rozmístili po katedrále i v přilehlém okolí a začali diskutovat nad tématem, nad tím, jak vnímají chudobu. Za úkol měli vymyslet dotazy pro otce biskupa, na které pak vážně i s vtipem odpovídal.  Dopoledne jsme završili společnou mší svatou.

Pak už jsme spěchali na oběd do jídelny gymnázia a jako každý rok jsme si výtečně pochutnali. S dobrým pocitem jsme se rozcházeli učeben s různými tematickými skupinkami.

A už se blížila čtvrtá hodina odpolední a s ní i vyvrcholení celého setkání. Tam kde jsme začali, sešli jsme se i ke společnému závěru. Opět v kostele Sv. Rodiny, opět s kapelou Elaion. Zazněli pozvánky na akce, poděkování všem, kdo na setkání přijeli i těm, kdo se podíleli 

na přípravě. Svůj pozdrav nám poslal i emeritní biskup Jiří Paďour. Při odchodu jsme dostávali na památku malé dárečky – zvýrazňovače, abychom podle výzvy papeže Františka zvýraznili v našem životě blahoslavenství.

Máme radost, že se setkání vydařilo.


© Design, redakční systém: WebDesignum 2008-2012