Hlavní menu:

 
Bookmark and Share
11.02.2017 [sobota], kategorie: Diecézní akce

Diecézní fórum mládeže

České Budějovice
Diecézní fórum mládeže

Motto: „Církev má mnoho co říci mladým lidem a mladí lidé mají mnoho co říci církvi." (sv. Jan Pavel II., Chistifideles laici 46) 

Termín konání: 11. února 2017
Místo konání: České Budějovice - salesiánská farnost Čtyři Dvory

Na diecézní fórum je zvána mládež naší diecéze od 16 do 30 let, nebojte se přihlásit – do 2. 2. 2017!

Témata: Mladí lidé a církev, Evangelizace

Program:
9:00 Společná mše svatá
Úvodní slovo
Diskuzní skupiny delegátů
13:00 Oběd
Závěrečné plénum (shrnutí závěrů fóra)
15:00 Předpokládaný závěr

Moderátor: P. doc. Michal KAPLÁNEK, SDB, Th.D.
Cena: zdarma, předem nahlášeným zájemcům můžeme proplatit náklady na cestu
Přihlášky: Přihlašujte se na email dcm@bcb.cz nebo vyplněním elekronické přihlášky. Přihlášky zasílejte do 2. 2. 2017. Vaše dotazy k DFM rádi zodpovíme ( Terezie Beránková - 731 402 807)

 

1) Co je to fórum mládeže?
Diskusní setkání zástupců mladých věřících lidí s biskupy (nebo jejich zástupci).

Mladí lidé mají na fóru zakusit atmosféru svobody a naslouchání a hmatatelně zažít lásku, která je darem Ducha svatého a spojuje v církvi nejrůznější rozdíly. Jen v jejím světle lze nalézat skutečnou pravdu. Tak se fórum stane místem setkání v církvi a setkáním církve – s Kristem, který jediný je Cesta, Pravda a Život. Pokud tomu tak bude, jistě každý odjede obnoven ve svém úsilí o život podle evangelia.

Kromě diecézních fór se bude 23. – 26. 2. 2017 konat i V. celostátní fórum v Olomouci.

2) Kdo se fóra účastní
Delegáti z řad mladých lidí, kteří jsou vybráni kaplany pro mládež, děkany (vikáři), často se jedná o zástupce za děkanát a členové hnutí, řeholí, spolků pracujících v duchu křesťanství a vysokoškolské pastorace, kteří působí v diecézi.

3) Kdo se může účastni fóra jako pozorovatel
Kaplani pro mládež a zájemci z řad zodpovědných za řehole, hnutí, komunity, spolků pracujících v duchu křesťanství, vysokoškolskou pastoraci, zástupci teologických fakult a zástupci pastorace v diecézích. Pozorovatel nemá právo vstupovat do debat.

4) Jaký je program fóra
Těžištěm jsou rozhovory mladých lidí ve skupinách na vybraná témata, která se úzce dotýkají církve, společnosti i jich samotných a rozhovory s biskupy. Pléna slouží k shrnutí pohledů mládeže a biskupů.

5) K čemu závěry fóra slouží
Závěry fóra jsou především inspirací pro biskupy. Dále poslouží všem, kteří se podílí na pastoraci a zvláště na pastoraci mládeže.

6) Co se očekává od účastníka?
Kvalitní příprava před fórem – rozhovory s mladými na daná témata. (+ studium nabídnutých materiálů)
Schopnost kultivovaně přinášet pohledy mladých lidí, které zastupuje.
Otevřenost k jiným názorům.
Modlitba za působení Ducha svatého na setkání.

Fóra mládeže svěřujeme Panně Marii, která je vzorem v umění naslouchat i v odvaze říci správné slovo v pravý čas. Ona všechny lidi provází na pouti životem a podporuje nás v růstu vzájemné lásky.


© Design, redakční systém: WebDesignum 2008-2012