Hlavní menu:

 
Bookmark and Share

Notice: Undefined variable: kat in /domains1/bcb_cz_dcm/public/www_root/__php/modules/mod_ud.php on line 345
[]

Události

p r o g r a m

8:30 mše svatá

hlavní celebrant – opat strahovský P. Michael Josef Pojezdný, O.Praem.

/ proboštský kostel Nanebevzetí Pann y Marie /

9:30 odkaz sv. Norberta pro duchovní život dneška

Kdo jsou premonstráti a čím může postava sv. N orberta inspirovat?

P. B artoloměj M arián Č ačík, O. Praem.

/ proboštský kostel Nanebevzetí Pann y Marie /

13:30 malý odpolední koncert

varhany – Vladimír Roubal

ředitel chrámové hudby

Královské kanonie premonstrátů v P raze na S trahově

/ kostel sv. Jana K řtitele /

14:15 komponované odpoledne

– seznámení s klášterem na S trahově a životem premonstrátů

– videoprojekce

– beseda s P. Michaelem Josefem Pojezdným, O.Praem.

/ sál Muzea Jindřichohradecka v ulici Štítného /

18:00 adorace

rozjímání v duchu spirituality řádu premonstrátů

/ klášterní kostel sv. K ateřiny /

18:30 mše svatá

celebruje P. Jakub Karel Berka, O.Praem.

/ klášterní kost∂el sv. K ateřiny /

Program pro V ás připravili Ř ímskokatolická farnost - proboštství J indřichův H radec

ve spolupráci s Královskou kanonií premonstrátů na S trahově a s M uzeem J indřichohradecka.

Den s premonstráty

v Jindřichově Hradci

neděle 3. května 2009


© Design, redakční systém: WebDesignum 2008-2012